Logo Macondo
DE<>ES
EN<>ES
traducción e localización
comillas Os límites da miña lingua
son os límites da miña mente
Ludwig Wittgenstein

Tradución médica e de psicoloxía

O ámbito científico-médico é un campo en continua renovación. Para constatar esta afirmación, só fai falta consultar as cifras de artigos publicados: máis dun millón e medio só durante o ano 2012.

En Macondo Translations traducimos os seus artigos, ensaios clínicos, teses doutorais, as súas comunicacións e pósteres para congresos e calquera outro texto do ámbito científico. Para iso contamos con coñecementos específicos neste campo e continuamos ampliando a nosa formación día a día. Así mesmo contamos con colaboradores profesionais do mundo sanitario.

Tradución técnica e de automoción

Os automóbiles facilitan a nosa vida desde hai moito tempo e á súa vez é un sector en continua renovación: marca a tendencia da economía e a tecnoloxía.

Tanto se vostede é fabricante de automóbiles como provedor, en Macondo Translations posuímos os servizos que necesita: tradución de manuais,  proxectos, software, comunicacións corporativas e mercadotecnia empresarial. Traducimos todo o que necesite para que o seu negocio sexa un éxito alí onde queira chegar.

No caso de que necesite calquera outra tradución técnica? non dubide en porse en contacto connosco.

Tradución xurada

A tradución xurada é realizada por un tradutor que posúe o título de Tradutor-Intérprete Xurado outorgado polo Ministerio de Asuntos Exteriores español. O tradutor asina e sela o documento, co que asegura que é unha tradución fiel e completa do orixinal.

As traducións xuradas adoitan ser necesarias cando presentamos documentación noutro idioma ante unha autoridade, posto que conferimos á tradución a validez legal do documento orixinal.

Localización de software e páxinas web

Tendo en conta que de todo os contidos que podemos atopar en internet só o 27% existe en español, quen mellor que vostede para darnos a oportunidade de descubrir o 73% restante?

En Macondo Translations consideramos que o usuario é unha parte máis da web e por iso, cando realizamos os nosos servizos de localización procuramos que o resultado sexa o máis accesible e cómodo posible para el.

Quere que o seu App chegue moito máis lonxe? En Macondo Translations localizámola para que os seus clientes poidan gozar dos seus contidos no seu propio idioma.
Pida orzamento sen compromiso. Respostaremoslle en menos de 12h.
Como envío os documentos? En que formato deben estar?
Tras pedir orzamento a través do formulario de contacto contestarémoslle cun prezo aproximado e solicitarémoslle que nos envíe por e-mail os documentos a traducir (en formato dixital ou escaneados).

O formato no que nolo envíe depende das súas necesidades: se se trata dun documento que necesite maquetación e quere que nós a fagamos? mándenolo no formato en que desexa recibilo. Pola contra, se outra persoa vaise a encargar da maquetación e envíenos só o documento de texto (en formato .doc .odt .pages .rtf .abw .txt ou .pdf)

Se o seu arquivo é un documento de texto e posúe a súa versión en formato de procesador de texto (Microsoft Word, Open Office ou Pages) agradecerémoslle que nolo envíe deste xeito? aínda que tamén traducimos textos en formatos non editables como PDF.
Canto tardarei en recibir a tradución aproximadamente?
A duración da tradución depende da súa complexidade e o número de palabras do texto orixinal. Normalmente en textos de complexidade media traducimos entre 1500 e 2000 palabras ao día (incluída revisión e edición).

De calquera xeito vostede pode pór a data de entrega desexada no formulario de contacto e nós axustaremos o seu orzamento a ela. No caso de encargos urxentes ou de fin de semana aplicarase unha recarga ao prezo final (entre un 50% e un 100%).
Como se orza? O prezo calcúlase a través do texto orixinal ou traducido?
O prezo da tradución depende da complexidade do texto, o número de palabras do texto orixinal e a data de entrega.

Sempre se orza a partir do texto orixinal. Se este está en alemán, o xeito de orzar é por liña de 55 caracteres (espazos incluídos) e se o texto orixinal está en español ou inglés, órzase por palabra. Ademais, se a tradución require maquetación ou edición dalgún tipo, esta órzase aparte e normalmente se tarifica por hora.
Que é unha tradución xurada? Cal é o seu valor?
Unha tradución xurada confire á tradución a validez xurídica do documento orixinal. Adoitan utilizarse para trámites administrativos ou xurídicos.

Exemplo de documentos que máis se adoitan traducir de forma xurada son as escrituras notariais (contratos, certificados de nacemento, defunción, matrimonio, residencia, sentenzas de divorcio, testamentos, escrituras de poder, etc.), documentos académicos para procesos de convalidación, homologación ou recoñecemento (títulos de bacharelato, títulos universitarios, diplomas de cursos oficiais, exames ou notas, etc.) e documentos administrativos de toda índole (certificado de antecedentes penais, declaracións policiais, resolucións de bolsas e subvencións, etc.)
Dispoñen de firma electrónica para a tradución xurada?
A firma e o selo da tradución xurada teñen que ser orixinais, polo que non pode realizarse con firma electrónica. Por iso, as traducións xuradas envíanse por correo postal ao cliente debidamente asinadas e seladas.
Como proceden cando teñen dúbidas nalgún termo técnico? Ponse en contacto co cliente?
No caso de que o cliente dispoña dos coñecementos técnicos necesarios para resolver a nosa dúbida, pómonos en contacto con el para resolvela. Neste caso, o cliente adoita preferir que lle dean a elixir as opcións que está a barallar o tradutor. No caso contrario, dispomos de colaboradores especialistas que nos axudan precisamente no traballo terminolóxico e de documentación.
Como reconto as palabras para pedir un orzamento?
O reconto de palabras nun documento de texto é bastante sinxelo: tanto Microsoft Word como Pages de iWork dispoñen unha barra na parte inferior do procesador na que aparece automaticamente o reconto do total das palabras do texto. No caso de que só quixesen contabilizar as palabras dunha parte do texto, simplemente terían que seleccionar o fragmento desexado e nesta mesma barra aparecerá o número de palabras seleccionadas. No caso de Open Office, debe seleccionar o texto que desexe e ir a "Ferramentas > Contar palabras". Tras isto aparecerá un cadro co número de palabras seleccionado e as palabras do documento completo.

Para o reconto de palabras en documentos PDF recomendamos pegar o texto nun procesador de texto (Microsoft Word, Pages de iWork ou Open Office) e realizar o proceso anterior. De calquera xeito, para este tipo de textos, imaxes e outros documentos gráficos somos nós mesmos os que recontamos as palabras por vostede. No formulario de contacto, pode darnos un número aproximado de palabras para recibir o orzamento máis axiña, pero non é indispensable.
Que é a localización?
A localización é a posta a punto dun software ou web para unha rexión a través da tradución dos seus contidos e a súa adaptación ás convencións culturais e necesidades de mercado do país de destino. Deste xeito a localización non só implica a tradución de textos,  senón tamén dos recursos do software (menús, botóns, opcións, etc.), así como o axuste das dimensións do texto ás características do software.
Como podo pagar?
O método de pago que utilizamos en Macondo Translations é a transferencia bancaria.
Nome:
E-mail:
Tipo de Servizo:
Combinación Lingüística:
Urxente: No
Traducción Xurada: No
Número de palabras:
Comentarios:
e-mail [email protected]
phone +43 (0) 660 373 8668
skype macondo.translations
Hola!

Son Inés Fernández Taboada‚ licenciada en Traducción e Interpretación pola Universidade de Granada e Traductora e Intérprete Xurada nomeada polo Ministerio de Asuntos Exteriores.

Traduzo alemán e inglés a español e viceversa. Os meus campos de especialidade son a traducción científico-médica‚ a traducción técnica e a localización de software e apps. En que podo axudarlle?

Non dubide en porse en contacto comigo.


Moitas grazas por ter contactado connosco!

Axiña porémonos en contacto contigo por mail.


Lamentablemente ocurriu un erro e NON recibimos a tua mensaxe.

Por favor, ponte en contacto connosco por medio do noso mail: [email protected]

Disculpa as molestias.